Romme Alpin

Under 2022 gjorde vi om centralen för utsändning av TV till hela anläggningen på Romme alpin i Borlänge. Vi bytte även ut 90 TV-apparater till hotell-TV inkl montering och installation. Vi la även till en info-kanal ut på tvnätet så de enkelt kan få ut information till gästerna i rummen. 

Hotell-TV central

På hotellet tar de emot en fibersignal som innehåller Boxers utbud men krypterat och anpassat för en privat ström. För att lösa de så sätter man en egen huvudcentral som kodar av de innehåll man abonnerar på och lägger ut en egen signal med den ordning och kanaler man önskar. Det finns sedan möjlighet att lägga till andra strömmar och som i detta fall tog vi in signalen från en spelare från Plyipp som gör det enkelt för hotellet att lägga ut information till gästerna som exempelvis hur många luftar som är öppna eller vad restaurangen har för erbjudanden.